«Per Arne var rett og slett en bra mann. En som det var trivelig å være sammen med. En som det var greit å være politisk uenig med, men likevel ha respekt for.»

Det var med stor sorg vi tok imot budskapet om at Statsforvalter Per Arne Olsen døde natt til 18. november, 61 år gammel.

Per Arne Olsen har satt solide spor etter seg, både som lokal- og rikspolitiker, embedsmann og som menneske. Per Arne var rett og slett en bra mann. En som det var trivelig å være sammen med. En som det var greit å være politisk uenig med, men likevel ha respekt for. Han hadde alltid en god replikk på lager. Han søkte alltid etter en løsning.

Artikkelen held fram under annonsen.

Per Arne hadde sin politiske bakgrunn som ordfører i Tønsberg og Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Han har også vært kontorsjef ved Fremskrittspartiets kontor og nestleder i partiet. Per Arne Olsen tiltrådte stillingen som Statsforvalter i Vestfold og Telemark 1. januar 2019. Han satt også i arbeidsutvalget til Statsforvalterne og representerte statsforvalterne i Koronakommisjonen. Alle disse viktige oppgavene utførte han med stort engasjement, og ved å bidra med sin kunnskap og klokskap. Han var respektert blant sine statsforvalterkollegaer.

Per Arne la ikke skjul på sine helseutfordringer. Det kom likevel som et sjokk på oss alle da vi fikk melding om hans alt for tidlige bortgang.

Våre tanker går nå til Lise og øvrig familie. De har mistet en av sine aller nærmeste. Vi øvrige har mistet en av våre beste!

Hvil i fred Per Arne. Du vil bli savnet.

Terje Riis-Johansen

fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune