Minneord ved Per Arne Olsens bortgang

Imponerende blid, imponerende sosial, imponerende utholdende.

Det skrev en av våre ansatte i sitt minneord over Per Arne Olsen. Og det er en treffsikker beskrivelse.

Artikkelen held fram under annonsen.

Per Arne hadde unike kontaktskapende evner. Han var omgjengelig, omsorgsfull til fingerspissene og utpreget jovial. Han hadde en uslitelig vilje til å arbeide, til tross for de helseutfordringer han bar på. Han mestret det viktige samspillet med kommunene, og la i sitt virke stor vekt på faglighet og god service. Per Arne imponerte oss.

Fredag 18. november ble en svært annerledes dag for medarbeiderne hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Da fikk vi det triste budskapet om at Per Arne hadde sovnet stille inn på sykehuset i Tønsberg. Selv om vi kjente til hans helseutfordringer, føltes det brått veldig tomt. Vi savner vår gode sjef, kollega og venn.

Fra han i 2016 ble fylkesmann i Vestfold, og fra 2019 i Vestfold og Telemark, lærte vi ham å kjenne som en varm sjef. Han fantes ikke selvhøytidelig. Tvert imot bød han raust på seg selv, med en solid porsjon selvironi. Han var en morsom taler, og heldig var den som fikk sitte ved siden av ham i lunsjen. Ikke sjelden krydret han sine mange innlegg, eksternt og internt, med artige episoder fra sitt lange liv i politikken. Det var lett å bli glad i Per Arne. Og det ble vi.

Per Arne vant stor tillit ved sin åpne og likefremme væremåte. Som statens fremste representant var det hans jobb å formidle og forklare Stortingets og regjeringens politikk, også når kommunepolitikerne helst hadde sett at de fikk bestemme mer selv. Denne jobben gjorde han godt, sammen med sine medarbeidere. Så godt at da kommunene i landet nylig ble spurt om hvor fornøyde eller misfornøyde de er med sin Statsforvalter, ble Per Arnes embete nest best i landet.

Statsforvalteren har ansvar for en bred portefølje. I mangfoldigheten av oppgaver må øverste leder spille godt sammen med en rekke fagfolk, fra svært ulike fagdisipliner. Det krever kløkt. Per Arne evnet dette på en god måte. Det vil vi huske ham for, med takknemlighet.

Nå går våre tanker til Lise og den nærmeste familie. Vi lyser fred over Per Arne Olsens minne.

Fred-Ivar Syrstad

assisterende statsforvalter

Artikkelen held fram under annonsen.

på vegne av medarbeiderne hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark