Legekontoret på Rauland

Svar til ordføreren.

Jeg føler meg utrolig priviligert som får bo i Norge, kanskje verdens beste land – og da spesielt i Vinje kommune! Det gjelder også helsetilbudet!

Likevel bør en jo arbeide for at det skal bli enda bedre.

Jeg legger merke til at det er flere viktige ting du ikke kommenterer i innlegget mitt, bl.a. den totale samfunnsøkonomien, men jeg lar det ligge. Jeg vil likevel presisere flg med fare for å gjenta meg selv:

1. Åpningstidene på Rauland bør være uavhengig av hvor legene bor.

Jeg håper inderlig at vi får beholde vår utmerkede raulandsboende lege i all overskuelig fremtid, men systemet bør være rigget uavhengig av dette. Hennes stillingsprosent er irrelevant.

Artikkelen held fram under annonsen.

Også raulendinger har ulike fastleger. For både leger og turnuskandidater ville det sikkert vært faglig utviklende å jobbe en dag eller to på Rauland i uka.

2. Jeg har forståelse for felles fordypning hver onsdag, og hvis det varer hele dagen, er det er likevel 4 dager igjen.

3. Det som er sikkert, er at det er svært mange eldre, kronikere og andre som ofte må til legen som synes dette er en veldig viktig sak!

4. Det er vanskelig å forstå at vi må ha et dårligere lokaltilbud nå enn for 20–30 år siden.

5. Jeg avslutter her. Jeg har ikke behov for å vinne en diskusjon, og forventer ikke noe svar. Demokratiet sier at kommunestyret bestemmer. Blir et eventuelt vedtak der annerledes, er det bare å respektere det, selv om mange da blir skuffet.

Leif Isaksen

Artikkelen held fram under annonsen.