Kleven og Kvaale i kamp

To store i ein sekk!

Skikkeleg gru og skrekk!

Straumbrot i kulden er ille.

Og Jon Rikard sit ikkje stille:

– -----

Han lagar Facebook-leven,

den godaste Kleven:

– Dette må du då tåle,

VTK-sjef Ketil Kvaale!

– ------

Artikkelen held fram under annonsen.

Så neste gong snøen lavar ned,

må dei ikkje halde fred:

Vi håper på ny gneist og tenning

og sikker straum og spenning!

-arle-

Her kan du lese meir om bakgrunnen for diktet.