Arild Gunnar Vikhagen til minne

Tidlegare skulesjef i Tokke, Arild Gunnar Vikhagen, døydde ei lita veke inn i 2023, nær 84 år gamal. Han var skulesjef i Tokke frå 1969 til 1974, då han flytte heim att til fødebyen Molde. Også der gjekk han inn i ulike administrative stillingar i skuleverket, for det meste som skulesjef i kommunen. I tillegg til ein livslang innsats i offentlege administrative stillingar, deltok Vikhagen også med stor arbeidsvilje i det politiske livet. I Tokke kombinerte han ei beite skulesjef-stillinga med også å vera varaordførar. Også i Molde var han bystyrepolitikar i ei årrekke. I mange år var han der gruppeleiar for Arbeiderpartiet. Det var nokså vanleg gjennom mange tiår at administrativt tilsette i kommunane også var politisk aktive, men er i vår tid gjort umogeleg av habilitetsomsyn.

Etter at Arild hadde gått av med pensjon, var han i fleire periodar medlem i og leiar av eldrerådet i Molde.

Artikkelen held fram under annonsen.

Arild Gunnar Vikhagen var ein stor beundrar av forgjengaren i skuleadministrasjonen Olav Grimdalen, og den innsatsen han hadde lagt ned for skuleverket i Tokke. Dessutan for det store arbeidet Olav Grimdalen la ned for Grimdalstunet og minnet om bilethoggaren Anne Grimdalen, syster si. Med jamne mellomrom tok Arild og fru Kirsten turar attende på besøk til Tokke og til Telemark gjennom alle dei år helsa tillet det.

Vikhagen var i årtier plaga av fleire kroniske sjukdommar som han nekta å la seg passivisere av. Dette gjer den enorme samfunnsmessige innsatsen hans gjennom om lag 60 år endå meir imponerande. Byguten Arild lærde seg elles å både skrive og tale eit stødig og fint nynorsk som han brukte ofte og gjerne når det høvde. I mest 40 år utveksla vi jolebrev, Arild og eg. Arild passa alltid på at brevet hit var på nynorsk, omhyggeleg og pliktoppfyllande som han var.

Fred over Arild Gunnar Vikhagen sitt rike minne.

Jørund A. Ruud