Underheldt: Gunlaug Gardsteig, Robertas Lamsodyte og Nils Ole Lien.

Sjå bilde frå nyttårsfesten på sjukeheimen

Etter nokre år utan nyttårsfest var det igjen samling på Vinje sjukeheim.

Etter at Covid sette ein stoppar for nyttårsfesten nokre år, var det igjen klart for fest.

– Med glede kunne vi igjen dekke opp langbord og pynte huset til fest, opplyser Åshild Dale i ein epost til VTB.

Artikkelen held fram under annonsen.

Denne gongen var det damene på korttid som sto for festen. Det blei pynta til fest, og pasientar og pårørande kom pynta og fine til bords. Underhalding blei det også. Både Robertas Lamsodyte, Nils Ole Lien og sjukeheimens eigen Gunlaug Gardsteig var ein del av underhaldninga.

– Vi må takke Vinje kjøkken for god mat og kaker. Sanitetsdamene for servering og oppvask. Pensjonistkarene for henting og bering av stoler og bord. Takk til alle som bidrog til at det ble ein flott fest på Vinje sjukeheim, skriv Dale.

Kosa seg: Inger Fosseli.
Middag: Randi og Rainer Huber.
På fest: Gunnar Jordstøyl og Tone Bjaalid.
Nyttårsfest Arild, Tott og Gunnar Hermansen.
Fornøgde: Marit Andersen og Oddvin Rykken.
Fint: Himmelen viste seg frå si beste side denne kvelden.
Arrangørane: Damene på korttid: Guro Ormestøyl, Gunlaug Gardsteig, Liv Bjåen, Ingfrid Solberg, Kristin Vaagen, Åshild Dale, Berith Hegg Bråstøyl og Merete Skinnarland.