Quizbilde: 3. Snøsøte. Foto: privat

Rett fasit på førre vekes quiz

I avisa torsdag 9. juli var fasiten på Davids quiz feil. Her finn du rett fasit:

Aktuelt

1. Trump.

2. Åse Kleveland.

3. ADHD.

4. B: Klatring.

Liverpool FC til topps!

1. Premier League.

2. Jürgen Klopp.

3. Afrika.

4. C: Nummer 19.

Koke poteter

1. Med skal.

2. Mandelpotet – ringerikspotet – Beate.

Artikkelen held fram under annonsen.

3. Melne.

4. B: Ingrid Wigernæs.

Odalen

1. Glomma.

2. Han renn båe vegar (avhengig av vasstanden i Storsjøen og Glomma). Det er berre nokre få

elver her til lands som gjer det.

3. Eit av Sand og Mo i Nord-Odal kommune og Disenå, Skarnes og Sander i Sør-Odal

kommune.

4. C: Skog.

5. november 1962

1. Einar Gerhardsen.

2. Svalbard.

Artikkelen held fram under annonsen.

3. Ei gruve.

4. C: Tønseth-kommisjonen.

Snø på fjellet

1. Skredfarleg terreng. Gje poeng for nære variantar, til dømes «rasfarlege område».

2. Snøleiar.

3. Snøsøte.

4. B: Ei novelle.

Thanksgiving

1. Nei. Han vert også feira i Canada, nokre karibiske land og Liberia.

2. 1600-talet. Det er òg rett å svare det 17. hundreåret.

3. Ein kalkun.

4. C: Sarah Josepha Hale.

Artikkelen held fram under annonsen.

Michelangelo

1. Renessansen. Det er heilt i orden om ein presiserte seg inn på høgrenessansen.

2. Leveåra er 1475–1564. Det tidlegaste rette svaret er difor 1475–1505. Det seinaste rette

svaret er 1534–1564.

3. Firenze.

4. B: Kuppelen.

Poengsamlaren

«Den store klassefesten».