Går det som Norsk Tipping ønskjer, kan nordmenn i ei ikkje altfor fjern framtid spele nettpoker. Her administrerande direktør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping. Foto: Erik Johansen / NTB / NPK

Norsk Tipping vil tilby nettpoker

Går det som Norsk Tipping ønskjer, kan nordmenn i ei ikkje altfor fjern framtid spele nettpoker.

– Det er rett at Norsk Tipping ønskjer å få høve til å tilby nettpoker i ansvarlege og trygge rammer, seier administrerande direktør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping til NRK.

Ifølgje tal frå Norsk Tipping speler ein stad mellom 100.000 og 130.000 nordmenn poker regelmessig.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Vi ser at tilbodet blir dårlegare og mindre trygt for spelarane. Derfor meiner vi at tida no er inne for at vi tilbyr nettpoker, seier Sagstuen.

Skal dette bli ein realitet, må lova endrast. Kultur- og likestillingsdepartementet har enno ikkje teke stilling til om Norsk Tipping skal få løyve til å tilby nettpoker, og i kva form det eventuelt skal skje.

– I tillegg til endringa i pengespellova, må det utarbeidast eit nærare regelverk for nettpoker som sikrar at nettopp dette blir eit attraktivt, men også ansvarleg speltilbod, seier statssekretær Erlend Hanstveit (Ap).

Departementet opplyser at dersom dei konkluderer med at det er ønskjeleg at Norsk Tipping tilbyr nettpoker, bør det vere mogleg å få fastsett eit nærare rammeverk i løpet av året.

(©NPK)