Kultur

Museumsdirektøren er uroa for bygningsarven

Museumsdirektøren er uroa for bygningsarven

143 av landets 250 bevarte trebygningar frå før reformasjonen ligg i Telemark, og i all hovudsak i Vest-Telemark.