Nålefilting: Tiril Juvik Svendsen frå Seljord er i ferd med å utforme ein katt. I løpet av dagen var det mange unge som laga sitjeunderlag med ulike motiv. Foto: Anne Sofie Tresland

Flinke med hendene

Ni år gamle Tiril Juvik Svendsen frå Seljord er flink med hendene. Og då meiner me ikkje berre til å navigere og trykke på skjerm. Sist laurdag laga ho eit fint sitjeunderlag med ein pus som motiv. Teknikken heiter nålefilting.

Inne på eitt av romma i den gamle rektorbustaden bak den fylkeskommunale og nedlagte vidaregåande skulen i Seljord sit ei jente i djup konsentrasjon. Men den spesielle nåla, ei filtnål, stikk ho hol gjennom ulla og ned i den grå filten. Etter som ho stikk fleire og fleire gonger filtrar den blå ulla seg meir og meir saman med underlaget, og ein nydeleg ljoseblå katt trer fram.

Spinne på handtein: Mari Kjennbakken (t.v.) og Linnea Bang-Madsen demonstrerer spinning på handtein. Kjennbakken spinn ull, medan Bang-Madsen spinn lin. Foto: Anne Sofie Tresland

Nytt samlingslokale

Nålefilting var berre éin av mange aktivitetar som Seljord husflidslag baud på då dei laurdag opna det nye huset sitt for publikum. Laget, som for det meste har halde til i det gamle skulehuset i Dyrlandsdalen, har no inngått avtale med fylkeskommunen om å leige den tidlegare rektorbustaden ved Seljord vidaregåande skule. Linnea Bang-Madsen er leiar i laget. Ho er svært nøgd med å kunne ta i bruk eit så høveleg lokale, men innser at laget er nøydd til å skaffe inntekter for å greie straum- og husleigeutgiftene.

– Me håpar å få til ein del kurs og utstillingar som kan gje oss inntekter. Viss nokon har framlegg til kurs, at nokon til dømes har lyst til å lære å smi, så er det berre å ta kontakt med husflidslaget, så får me nok i stand eit smikurs, seier ho.

Huset kjem til å vera ope for at medlemene kan bruke det heile tida. Laget har også fire vevar som medlemene kan nytte.

Spikking: Roar Bottolfsen demonstrerer spikking. Akkurat no lagar han ei sleiv med fine utskjeringar. Produkta på bordet er også hans verk. Foto: Anne Sofie Tresland

Demonstrasjon av ymse handverk

Målet med den opne dagen i husflidshuset var å vise breidda av handverk og kva arbeid dei ulike medlemene driv med. Ute på tunet er eisa varm og smeden i gang. Ved sida av sit Roar Bottolfsen og spikkar på ei sleiv. På bordet framfor seg viser han fram ulike trearbeid, som til dømes ein liten kubbestol. Ølhøna er også hans verk. Den har han laga på kurs hjå Aslak Slettemeås i Morgedal, fortel han.

Bottolfsen har verkstad heime i Langlim, der han driv med forskjellig trearbeid. Han lagar diverse småmøblar, og fortel at han no akkurat er ferdig med ein kommode.

Artikkelen held fram under annonsen.

Leiar i Seljord husflidslag, Linnea Bang-Madsen, er til vanleg lærar på Seljord folkehøgskule. Der underviser ho i faget historiske handverksteknikkar. Ho fortel at den opne dagen på husflidshuset har vore svært godt besøkt.

– Me har hatt svært mange folk innom, både barnefamiliar og andre, seier ho.

Laget har 43 medlemer, i tillegg til dei som er med i ungdomsgruppa Ung husflid.

Nytt husflidshus: Den tidlegare rektorbustaden ved Seljord vidaregåande skule. Foto: Anne Sofie Tresland
Handverkaren: Gunnar Tovslid har vore knivmakar heile livet, men no har vonde fingrar sett ein stoppar for knivarbeidet. I staden lagar han ølhøner og trekoppar. Foto: Anne Sofie Tresland
Utstilling: Sigrid Brennemo har samla gamle, broderte bunadskjorter. Dei fleste kjem frå Haugerud på Garvikstrondi. Foto: Anne Sofie Tresland
Haugerudbui: Mange av dei gamle bunadskjortene som var utstilte laurdag kom herfrå. Foto: Anne Sofie Tresland