Om det blir strålande sol i Oslo på 17. mai er umogleg å seie, ifølgje meteorologane. Det er samtidig uvisse rundt korleis 17. mai-vêret blir elles i landet.Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB / NPK

17. mai-vêret er ei gåte: – Dette er altså så vanskeleg

Meteorologane omtaler 17. mai-vêret som ei gåte ei knapp veke før nasjonaldagen. Kva plass i landet som blir den store vêrvinnaren, er umogleg å seie.

– Det er ei gåte. Ingen veit sikkert, men anten paraplyen må fram eller om solbrillene må brukast, vi feirar nasjonaldagen med flagg og smil, skriv Meteorologene om 17. mai vêret på Twitter.

Det er knytt stor uvisse til vêret på nasjonaldagen i år. Vakthavande meteorolog Iselin Skjervagen i Meteorologisk institutt utdjupar til NTB at dei to siste vêrprognosane for vêret på 17. mai har vore totalt ulike:

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det er slik at den litt eldre prognosen vår viste at det ville komme litt nedbør i Nord-Noreg og ein del i Sør-Noreg, og dessutan fint vêr i Midt-Noreg. Derimot viser den siste prognosen vår at det skal bli regn og dårleg vêr i Midt-Noreg og Nord-Noreg, men kjempefint i Sør-Noreg. Så det er umogleg å seie korleis vêret vil sjå ut på 17. mai, opplyser ho.

Årsaka til uvissa er at det er ikkje er heilt klart om det kjem noko lågtrykk og kvar det eventuelt vil plassere seg. I den nyaste vêrprognosen har det mellom anna bygd seg opp eit lågtrykk utanfor kysten av Trøndelag.

– Dette er altså så vanskeleg. Neste prognose kan vere heilt ulik igjen. Eg er usikker. Det er umogleg å seie heilt sikkert kven som blir vêrvinnar på 17. mai i år. Eg trur ein kanskje må vente til måndag med å få ein god prognose, akkurat no er det så mange små lågtrykk på prognosane våre som ikkje har vore der tidlegare, seier Skjervagen.

(©NPK)