Letta: Knut Gunnarsli og kona Mai Kersten ser fram til å flytte til Møsstrond. Bildet er frå eit planutvalsmøte tidlegare i år.

Fekk konsesjon til slutt. – Me gler oss veldig til å flytte

Mai Kersten og Knut Gunnarsli ser fram til å flytte til Vinje neste år. Tysdag gav kommunestyret i Vinje ekteparet konsesjon på garden Vest-Førnes og Galar.

Les også
Ny vending i konsesjonssaka på Møsstrond. – Eg slit med å finne ein sakleg grunn

– Ubetinga kjempeletta og kjempeglad for vedtaket. Me gler oss veldig til å flytte til Vinje, fortel Knut Gunnarsli til VTB dagen etter at det vart sett politisk punktum i saka.

– Det er utruleg godt å sleppe å ta saka til Statsforvaltaren, seier Mai Kersten.

Artikkelen held fram under annonsen.

Paret sendte eit tilleggsskriv til kommunen i forkant av handsaminga, der dei ba om å sleppe og vente på sakshandsaminga hjå Statsforvaltaren før dei kan setje i gang med arbeidet på garden.

– Me har sett alt av teikningar og søknadsprosessar på vent. Me var budde på at klaga blei avvist, seier Knut.

Dei kjem til å bruke mykje tid på garden i løpet av dei neste månadane, før dei endeleg flyttar i 2025.

– Me føler oss veldig velkomne, det har tikka inn nokre meldingar frå Vinje, fortel Knut.

Nye eigarar: Endeleg fekk Knut og Mai Kersten Gunnarsli konsesjonen dei har venta på, på garden Førnes på Møsstrond.
Les også
Avviste konsesjonsklaga på Møsstrond. – Eg vil ikkje vere den som er med på å legge ned endå eit bruk
Les også
Klagar på konsesjonsavslaget: – Ikkje eit tilfeldig innfall, men eit avgjerande livsval
Les også
Kommunedirektøren snur i Møsstrond-saka – tilrår konsesjon
Les også
Vil ikkje gje kjøparane konsesjon. – Fôret på Møsstrond bør brukast på Møsstrond
Les også
Selde familiegarden: – Sårt og vanskeleg
Les også
Fleirtalet seier nei til å gje Knut konsesjon. – Aldersdiskriminering og usakleg forskjellshandsaming, meiner mindretalet
Les også
Paret kjøpte den veglause eigedomen til over 8 millionar, nå kan dei bli tvungne til å selje