Busett på landbruk: Dagens statistikksak tek for seg den årlege oppdateringa på mengda landbrukseigedomar i norske kommunar, og kor mange personar som bur der. (Illustrasjonsfoto)

Færre bur på landbruk i Vest-Telemark

Det er no dryge 4 000 personar som bur på eit landbruk i Vest-Telemark. Mengda blir mindre år for år.

Den årlege oppdateringa på mengda landbrukseigedomar som finst i kvar norsk kommune, er klar. Den inneheld også informasjon om kor mange personar som er busette der. Og dermed også kor stor del av befolkninga som bur på eit landbruk.

Tala gjeld ved inngangen til 2020, og vi har også sett nærmare på utviklinga dei siste ti åra.

Landbruk i Vest-Telemark

I tabellane finn vi at det er om lag 181 000 landbrukseigedomar i Noreg no. Dette er nær 6 000 færre enn for ti år sidan. I Vest-Telemark finn vi 2 560 slike no, noko som er 69 færre enn i 2009.

Mengda bebuarar på landbruk går stadig nedover på landsbasis, og totalt er det no 359 000 innbyggjarar som bur slik, viser SSB-tala. Det er nesten 17 prosent mindre enn for ti år sidan.

I Vest-Telemark er det 4 018 personar som har bustadadressa si på eit landbruk ved årets inngang. Dette er 812 færre enn for ti år sidan, noko som betyr ein reduksjon på 17 prosent her lokalt og.

Flest i Vinje

I Vinje bur det 1 137 på dei 555 landbrukseigedomane der. Det gjer kommunen til størst på dette feltet i regionen vår. Elles ligg det mellom 380 stk. i Nissedal til 778 i Seljord. Målt i prosent er nedgangen størst i Kviteseid og Fyresdal (ned 23 prosent), mens Vinje og Nissedal «berre» går ned elleve prosent.

Dette er eit landbruk

Landbruk er eigentleg eit ganske vidt omgrep. I denne artikkelen er det naturleg å la SSB sin eiga definisjon vere berande:

- Landbruk er eit fellesnamn for jordbruk, husdyrhald, skogbruk, hagebruk og andre primærnæringar. Det omfattar ei rekkje næringsgreiner der foredling av jord til kulturplanter eller beite er grunnleggjande for produksjonen, opplyser byrået.

Største landbrukskommune

Vi har på eige initiativ rangert alle kommunar i Noreg etter delen innbyggjarar busette på eit landbruk– og derfor heilt uoffisielt kunne kåre «den «største og (minste landbrukskommunen) i Noreg».

For å ta heile Noreg fyrst: Det er 6,7 prosent av den norske befolkninga som bur på eit landbruk. Delen i Vest-Telemark er dermed ein god del større. Aller størst er Fyresdal, med ein del på 32 prosent. Det gir ein 48.-plass på landsoversikta. Det er mange småkommunar med høg del.

Artikkelen held fram under annonsen.

Medan Nissedal kommune har knapt 26 prosent av befolkninga på eit landbruk, som gir ein 106.-plass, og sist blant våre.

Tolga i gamle Hedmark hamnar heilt øvst, med ikkje mindre enn 51 prosent av befolkninga busett på eit landbruk. I den andre enden finn vi faktisk Berlevåg i Finnmark, framfor Oslo. Der oppe i nord er det ingen busette, mens hovudstaden har 0,1 prosent av befolkninga på eit slikt bruk.

I gamlefylket er det Hjartdal kommune som tronar øvst, med over 45 prosent, medan Porsgrunn kommune er sist, med berre 1,4 prosent.

Landbrukseigedomar

KommuneLandbrukBebuararDel av alle innbyggjarar

Hjartdal 386 715 45,5

Fyresdal 328 414 32,2

Vinje 555 1137 30,5

Kviteseid 462 699 29,1

Tokke 451 610 27,4

Seljord 494 778 26,5

Sauherad 525 1125 26,2

Nissedal 270 380 25,7

Drangedal 584 925 22,7

Bø 484 1182 17,8

Nome 574 1156 17,7

Tinn 496 959 16,6

Siljan 129 282 12,1

Notodden 561 1265 10

Kragerø 386 541 5,2

Bamble 344 657 4,7

Skien 902 2186 4

Porsgrunn 253 501 1,4

Noreg 180933 359198 6,7

Mengda bruk, og mengda bebuarar. Del av alle innbyggjarar. 2019. Kjelde: SSB