Sjå vinnarbilda fotoelevane tok i annleisveka

Her er vinnarbilda frå fotokonkurransen i prosjektveka på Seljord ungdomsskule førre veke.

Fotografane som sat i juryen var Morten Lund Mathisen og Trond Andersen.

Nina Alsborn er kunst- og handverkslærar i Seljord. Steinar Dahl og Anthine Moen var medlærarar i fotogruppa.

Artikkelen held fram under annonsen.

1 plass: kategori natur.
1 plass: kategori nærbilde abstraksjon
1 plass: kategori skule
2 plass: kategori natur
2 plass: kategori nærbilde abstraksjon
2 plass: kategori skule
3. plass: kategori natur
3. plass: kategori nærbilde abstraksjon
3. plass: kategori skule