Unge arrangørar: F.v: Liv Mondal Ljostad, Mari Hovden Høgset, Sunniva Tveito, Solveig Kleiv. Framme: Emma Bråstøyl. Var forlenga arm til dei vaksne og ansikt utad mot deltakarane. Dei var velkomstvertar, tok bilete, henta deltakarar til ljodprøver, sminka deltakarane backstage, hengte opp lister, svarte på spørsmål, hjelpte til å rigge til og rydde ned. Alder 15-16 år.

Nesten seksti barn og unge var med i mønstringa – sjå bildeserie

Til saman deltok 59 barn og unge, fordelt på 13 sceneinnslag og like mange objekt til utstilling, på ungdomens kulturmønstring i Vinje laurdag 2. mars.

Fem ungdomar var arrangørar og vertar, på vegner av kulturskulen, Liv Mondal Ljostad, Mari Hovden Høgset, Sunniva Tveito, Solveig Kleiv og Emma Bråstøyl. Sofie Lundarvollen, Eirin K. Seltveit og Ane Slåtta var konferansierar for kvelden.

Konferansierane: F.v: Sofie Lundarvollen, Eirin K. Seltveit og Ane Slåtta (alle 17) losa publikum igjennom framsyninga på ein morosam og herleg måte!.