Heile gjengen: 45 elevar er i sving når 9. klasse på Seljord ungdomsskule har eitt felles prosjekt. Foto: 9.klasse

9. klasse i Seljord har sjølv dokumentert prosjektet. Sjå bilda her.

Lagar alt sjølve: Elevane skulle lage ein modell av ein park, og elevane lagar alt sjølve. Foto: 9.klasse
Modellen: Klassene hadde idemyldring for å bestemme kva som skulle vere i parken. Her er det mellom anna museum, leikestativ og treningsapparat. Foto: 9.klasse
Lagar formene: Dei bruka gips for å lage modellane, men laga også formene sjølve. Foto: 9.klasse
Praktisk: Prosjektet var både praktisk, men elevane måtte også skrive om og dokumentere prosessen med bilde, og ingeniørane måtte rekne på kostnadene. Foto: 9.klasse
Samarbeid: Prosjektarbeid krev godt samarbeid mellom dei ulike gruppene. Foto: 9.klasse