Kaker til alle: Tokke kommune spanderte kaker til alle, og rektor delte ut til alle som ville ha.

Pustar letta ut og feira med kake etter klaga fekk gjennomslag. – Dette betyr veldig mykje for oss

I april vart det klart at Vest-Telemark vgs. likevel kan tilby kurs i klasse S, altså snøskuter. Det vart feira med kake.

Vest-Telemark vidaregåande skule på Dalen har i mange år vore kursarrangør for dei som vil ta førarkort for snøskuter. Men i haust fekk dei avslag på søknaden.

I april fekk dei beskjed om at Vegdirektoratet hadde snudd i saka.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Me visste ikkje korleis dette kom til å gå, og er letta nå. Me har kjempa ein kamp som me måtte for å få til dette, seier rektor ved Vest-Telemark vgs. Siv Reidun Eide.

– Dette betyr veldig mykje for oss – at me kan gje dette tilbodet, og ikkje minst til våre eigne elevar.

Torsdag i førre veke var ho på plass i fellesområdet på skulen og delte ut kake til elevane. Tokke kommune spanderte, og både nåverande ordførar Jarand Felland og tidlegare ordførar Olav Urbø, heldt taler for elevane.

Letta: Siv Reidun Eide er rektor ved Vest-Telemark vgs., på torsdag delte ho ut kake til elevar og tilsette på skulen. Ho er letta over at skulen får halde fram å vere kursarrangør for klasse S, altså snøskuter.

Måtte til Valle

Dette skuleåret har det ikkje vore gjennomført snøskuterkurs ved skulen, men vanlegvis er det i snitt 12-20 interne elevar som gjennomfører skuteropplæring i regi av skulen.

Amalie Beisland Sandok, Ingrid Skeimo og Malin Åmlid går alle i 1. klasse, og fortel at dei har reist til Rysstad i Valle kommune for å ta kurset.

– Me hadde tatt det på her på Dalen om me kunne det. Det er veldig bra at det blir kurs her igjen, seier dei.

Dei tre jentene fortel at dei køyrer skuter når dei skal på hytta, og andre gonger når det er fint vêr og dei vil ut å køyre saman med vener.

Reiste til Rysstad: Amalie Beisland Sandok (f.v.), Ingrid Skeimo og Malin Åmlid går i 1. klasse og har alle tatt førarkortet på snøskuter i vinter, men måtte reise til Rysstad for å gjere det.