annonse

Politiet seier nei til søknadene om ungdomsfestar

Lensmann
Lensmann: Sigrid Dahl. (Foto: Tone Tveit)

Mange ungdom i Øvre Telemark tek kontakt med politiet for å få arrangert festar i forsamlingslokale. Slike søknader avslår politiet.

Øystein Øygarden

– Erfaringa viser at dette er arrangement som legg til rette for at barn og unge under 18 år kan drikke alkohol. Politiet kan ikkje medverke til brot på alkohollova, og skal forebygge helseskadeleg åtferd blant barn og unge, opplyser lensmann Sigrid Dahl i Midt- og Vest-Telemark i ei pressemelding.

Ho seier dei for tida mottek mange meldingar frå ungdom som vil arrangere festar.

Politiet oppmodar søkarane til å ta kontakt med etablerte aktørar i utelivsbransjen som kan leggje til rette for trygge rammer for ungdommane.

– Me ynskjer vidare å gjera utleigarar og arrangørar merksame på kor viktig det er med gode avtaler som avklarer ansvaret med omsyn til skade på liv, helse og eigedom, legg lensmannen til.

Dei som søker får denne informasjonen frå politiet:

«Ved søknad om å arrangere fest, tilstelning mv på steder som er allment tilgjengelige skal søknad eller melding sendes til politiet ihht politiloven § 11.

Dette gjelder alle offentlige forsamlingslokaler. Politiet kan sette krav til arrangør for å sørge for ivaretagelse av ro og orden. Dette innebærer både krav til vakthold ihht lov om vaktvirksomhet og privatbetalt politioppsyn ihht politilovens § 25. 

Dersom det settes krav om vakthold må dette utføres av sertifiserte vektere. Edru voksne kan kun ha status som vertskap.

Dersom arrangementet er av en karakter som tilsier at det tilrettelegges for eller er fare for ulovlig og uønsket atferd, for eksempel alkoholbruk blant unge under 18 år, kan politiet nekte arrangør tillatelse til arrangementet. 

 Dersom det skal inntas alkoholholdig drikke på arrangementet og det ikke er et lukket selskap, kreves det søknad til kommunen ihht alkoholloven. Eksempel på «lukket selskap» er bryllup med gjesteliste. 

Et arrangement anses ikke som lukket selv om det er invitert i lukket gruppe på sosiale medier eller det settes begrensning på antall deltagere.»

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt komme med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lese det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame aksepterasr ikkje på vtb. Falske profilar blir utestengt. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterar.