Nyhende

Kjelda på Golid

På attgrodde stiar:

Kjelda på Golid

Golid var einaste husmannsplassen under Øvsttveiten. På Golid budde Anne, som blir rekna som ei av dei viktigaste folkeminnekjeldene våre.