Måndag
1/9-2014

Les VTB elektronisk!

No er me på alle plattformer.

Papir - Lesebrett Mobil - PC/MacVest-Telemark blad
Postboks 33
3836 Kviteseid
Tlf. 35 06 88 00
Faks 35 05 31 71
SMS/MMS: Kodeord VTB til 1963
E-postadresser:
redaksjon@vtb.no
annonse@vtb.no

Utgjevingar:
Tysdag, torsdag og laurdag

    Bli ny tingar i dag

    Last ned svarkupong for AvtaleGiro

    Abonnementprisar for VTB 2014:

    Heilår papirutgåva, kr 1500,-
    Halvår papirutgåva, kr 840,-
    Kvartal papirutgåva, kr 530,-
    1 skuleår studentabonnement kr 840,-
    1/2-år studentabonnement kr 530,-

    Melde ferieadresse

Tingar:
Namn:
Adresse:
Postnr: Stad:
Land:
Epost-adresse:

Ferieadresse:
Adresse:
Postnr: Stad:
Land:
Frå dato: Til og med:
Rekning til:
Namn:
Adresse:
Postnr: Stad:
Telfonnummer:
Kommentar:

Aktuelle saker:
Rasar over sikringstiltak
Forventar vegpengar
Må til Edland for å betala rekningar
Må sjå seg om etter partnarar
Ynskjer maktskifte
Vinjedag vann vener
Vil flytte dei minste borna
Ynskjer ro på heilagdagane
Målte krefter i terrenget