annonse

Stengt skule = stengt SFO

Tomt
Tomt: Når skulen i Kviteseid er stengt er skulefritidsordninga (SFO) også stengt. Kommunen er den einaste i Vest-Telemark som ikkje har eit tilbod om SFO i nokon av skuleferiane. (Foto: Kari Smeland)

I Kviteseid er skulefritidsordninga (SFO) stengt når skulen er stengt. Det betyr 8-9 veker lang sommarferie for dei små, og for mange foreldre byr det på kabalar som er nær umoglege å få til å gå opp.

Kari Smeland

Kviteseid

– I fjor sommar var eldsteguten med pappa på jobb omtrent halve ferien. Det er inga god løysing for nokon, fortel Turid Brekke.

Brekke, Gunn Ragnhild Jønholt, Marit Lofthus og Ann Helén Jamtveit har alle barn som byrjar i 1. klasse ved Kviteseid skule til hausten, og for dei og familiane byr det manglande SFO-tilbodet på store utfordringar i alle skuleferiane.

– I haust- og vinterferiane har eg tatt ut avspasering når det går, fortel Jønholt som også har eit barn som straks er ferdig i 1. klasse. Ho legg til at ho har ein fleksibel jobb, men slik er det ikkje for alle.

– Me hentar inn besteforeldra, men det er ikkje alltid at det lar seg gjere, seier Brekke. Både Brekke og Jønholt deler sommarferien med sambuarane for å få logistikken til å gå opp. Resultatet blir at familien får minimalt med ferie saman.

– Eg er heilt aleine og har ikkje sjanse til å ta fri ni veker. Utan SFO-tilbod og utan fri må me ha med barna på jobb. Eg veit endå ikkje korleis eg skal løyse det. Når ein har ei inntekt har ein heller ikkje råd til å ta ut så mykje ferie, seier Lofthus.

Større behov ved stengt skule

I fjor vår fekk foreldra i kommunen med barn født mellom 2008 og 2011 delta i ei spørjeundersøking om behovet for SFO. Svarprosenten var 60 prosent, totalt var det 51 familiar som leverte innan fristen. Resultatet viste at 22 barn hadde nytta seg av SFO i juni om det var eit tilbod, 15 i august, medan 7 hadde behov i haustferien og 8 i vinterferien. I tillegg svarte 4 kanskje for juni, 15 kanskje for august, 16 kanskje for haustferien og 15 kanskje for vinterferien.

Då saka var oppe i kommunestyret i juni i fjor, følgde politikarane rådmannens tilråding, og gjorde ikkje endringar i SFO-tilbodet. Foreldra til årets fyrsteklassingar fekk ikkje høve til å svare på undersøkinga.

– Eg har eit barn som er født i 2011 også, men fekk aldri undersøkinga. Eg høyrte om det via andre, kopierte opp arket og sendte inn likevel, seier Jønholt.

– Då svarte eg på vegne av den eldste og det er heller ikkje det same behovet som for ein som berre er seks år, kommenterer Brekke.

– Me har ikkje så stort behov for SFO i det daglege, men det endrar seg veldig når det blir sommarferie. Om barnet må vere heime aleine ein halvtime eller time før me kjem heim frå jobb går det greitt, men når det er sommarferie blir det mange fleire timar, påpeikar Jønholt.

Einaste i Vest-Telemark

Dei fire mødrene er klar over at i dei andre kommunane i regionen har SFO ope i alle feriar med unnatak av juli, og synest ikkje noko om at det skal vere annleis i deira heimkommune.

– Det er rart, kommenterer Brekke.

– Det er ei kommunal ordning og det er kommunen sitt ansvar. Politikarane ønsker at fleire skal flytte hit, då er dette ein ting dei bør ta tak i, meiner Jønholt.

Jamtveit flyttar frå Skien til Kviteseid i sommar, og var ikkje klar over at SFO ikkje opna før skulestart 20. august. Ho har også eit barn som skal gå i barnehagen, men har ikkje fått plass før 20. august.

– Både sambuaren og eg har full jobb og me har ikkje så mykje ferie å ta av, så det blir vanskeleg. Eg er vant til at SFO opnar 1. august.

Barnehageåret følger skuleåret og startar 20. august. Det betyr at barna som skal byrje i 1. klasse, kan tilbake i barnehagen i august fram til skulestart, men det betyr også at dei mindre barna som byrjar i barnehagen heller ikkje kan byrje før.

Mødrene er ikkje begeistra for å sende fyrsteklassingane tilbake til barnehagen før skulestart, men nokre av dei har ikkje noko val.

– Det hadde vore betre for barna om dei fekk byrje på SFO etter sommarferien, meiner Lofthus.

– Eg tenker at det ein dårleg signal å gje. Me seier at dei skal byrje på skulen etter sommarferien, men så må dei tilbake i barnehagen fyrst. Det viktigaste er likevel at me får SFO som berre er stengt i juli slik som det er andre stadar, slår Jønholt fast.

Les fleire nyhende frå Kviteseid

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt komme med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lese det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame aksepterasr ikkje på vtb. Falske profilar blir utestengt. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterar.