Fredag
25/7-2014

Les VTB elektronisk!

No er me på alle plattformer.

Papir - Lesebrett Mobil - PC/MacVest-Telemark blad
Postboks 33
3836 Kviteseid
Tlf. 35 06 88 00
Faks 35 05 31 71
SMS/MMS: Kodeord VTB til 1963
E-postadresser:
redaksjon@vtb.no
annonse@vtb.no

Utgjevingar:
Tysdag, torsdag og laurdag


Oss «likemenn» i mellom

I kvar kommune skal det veljast lekfolk til viktige samfunnsinstitusjonar. I Seljord er lekfolk så godt som synonymt med politikarar.

 

Fyrstereis til Norway cup

IL Rein sender to lag til verdas største fotballturnering og deltek i cupen for fyrste gong sidan 1982. Der får spelarane bryna seg på kinesisk motstand.


Obs: Det blir meir vatn i åi!

Ja – men er ikkje det naturleg?

 

Kjøper Foldsæ for 11 millionar

Willy Skjeggerud har ein langsiktig plan for å få drift på Foldsæ att. I helga kjøpte han den 19.000 dekar store eigedomen.


Heilt ny brygge

Brygga på Dalen har dei siste åra vorte merkbart utbetra. Det har vore i godt samarbeid mellom kommunen og organisasjonar.

 

Ung fiskelykke

– Pappa, pappa, eg he napp.

Austre Skindalen går til Ugland

Skipsreiararvingen Knut Axel Ugland (55) får overta fjelleigedomen Austre Skindalen i Vinje. Fylkesmannen i Aust-Agder har avslege klagen frå Børre Nordheim-Larsen.

 

Tidlegare saker:
Fann kokk på Facebook
Stamvegprat med departementet
Trugar med å heve hyttekjøp
– Prishopp stenger for kjøp
Overraska over framgangen
– Kommunen bør kjøpe fjelleigedom
Virvla opp motorshow
Ordføraren fekk råd av Lars Brynjulv (9)
Nissedøl omkom i trafikkulykke