Onsdag
3/9-2014

Les VTB elektronisk!

No er me på alle plattformer.

Papir - Lesebrett Mobil - PC/Mac



Vest-Telemark blad
Postboks 33
3836 Kviteseid
Tlf. 35 06 88 00
Faks 35 05 31 71
SMS/MMS: Kodeord VTB til 1963
E-postadresser:
redaksjon@vtb.no
annonse@vtb.no

Utgjevingar:
Tysdag, torsdag og laurdag


Fire problemstrekningar er snart historie

Statens vegvesen har fått 335 millionar kroner til utbetring av fire problemstrekningar på europavegen frå Seljord til Åmot. Arbeidet startar til våren, og planen er å vere ferdig med alle parsellane innan 2018.

 

Samlar seg mot politikarmobbing

Alle ordførarane i Telemark står samla bak eit utsegn der dei tek avstand frå mobbing av politikarar. – Det er ein trussel mot lokaldemokratiet, seier dei.


Standup med Solstad

Med kjappe kommentarar og spissfindige formuleringar som våpen fekk Dag Solstad latterbylgjene til å rulle på Litteraturdagane.

 

Rasar over sikringstiltak

Folk i Fyresdal ristar på hovudet av det lange og høge sikringsnettet som er sett opp på svaberga ved Våmur.


Forventar vegpengar

Etter turen statssekretær Bård Hoksrud (Frp) hadde på fylkesvegar i Fyresdal, forventar fylkesordføraren at Samferdselsdepartementet no kjem med pengar til vegane i Vest-Telemark.

 

Må til Edland for å betala rekningar

I Grungedal har dei ikkje internett, til bygdas store fortviling. – Det er på veg, men det tek lit tid, seier kommunen.


Må sjå seg om etter partnarar

Fylkesmannen har fyra av startskotet for ein kommunereform i Telemark. Vil Seljord slå seg saman med kommunar i aust? Kanskje Vinje føretrekkjer Bykle, Valle og Sirdal? Eller blir dagens seks kommunar i Vest-Telemark samla til ein?

 

Tidlegare saker:
Ynskjer maktskifte
Vinjedag vann vener
Vil flytte dei minste borna
Ynskjer ro på heilagdagane
Målte krefter i terrenget
«Hadde eg vore fødd for 100 år sidan, ville eg kanskje vore kvedar»
Vil selje omstridd bygg
Vil hjelpe med trening etter kreft
Fin crossbane i stygg dal